MV serija se smatra jezgrom pneumatske instalacije. Sastoji se od širokog spektra malih ventila za kontrolu protoka.

  • Radna temperatura: 0°C do 70°C
  • Maksimalni radni pritisak: 0 do 10 bara
  • Primena: pneumatske instalacije.
MV 24-00-12 MV 25-00-12
MV 25-00-14
MV 25-00-18
MV 25-00-38
MV 34-04-04
MV 34-06-06
MV 34-08-08
MV 41-06-18
MV 41-08-18
MV 41-10-14