HIDRAULIKA

PNEUMATIKA

INDUSTRIJA

Dobrodošli u IMPORTEX!

IMPORTEX je proizvodno—trgovinsko preduzeće sa razgranatom mrežom radnih jedinica — servisa.
U ispunjavanju svoje delatnosti bavljenja proizvodnjom u oblasti hidraulike, preduzeće je oslonjeno na Manuli Rubber Industries. Kao plod dugogodišnjeg, uspešnog i korektnog rada, preduzeće je dostiglo status Manuli PREMIER DISTRIBUTOR za tržište Srbije. Kroz svoj višegodišnji rad, preduzeće je razvilo odlične odnose koji se ogledaju u dodeljivanju statusa distributera za tržište u Srbiji sa sledećim kompanijama:
Uniflex Hydraulik GmbH — Nemačka u oblasti mašina i opreme za rad u hidraulici.
Pored navedenih kompanija, IMPORTEX ima otvorene poslovne linije i sa drugim kompanijama, a sve u cilju ispunjavanja zahteva kupaca u oblasti hidraulike i pneumatike.

Još uvek niste sigurni da li imamo pravu stvar za Vas?

Sertifikati

Importex poseduje TÜV sertifikate za proizvodnju, servisiranje i distribuciju:

  • hidrauličnih creva
  • priključaka i čaura
  • presa za konfekcioniranje creva
  • pneumatska creva i priključci
Priključite se, tu smo zbog Vas!

Ono sa čime se posebno ponosimo je beskompromisni kvalitet. Celokupni program je zasnovan na ISO standardima. Pogledajte još neke brojeve kojima se ponosimo:

0
Broj klijenata
0
Broj filijala
0
Godina rada
0
150

Distributivna mreža

IMPORTEX je proizvodno—trgovinsko preduzeće sa razgranatom mrežom radnih jedinica — servisa u Srbiji.

Detaljno