MA serija dozvoljava brzo spajanje sa kalibrisanim plastičnim crevima u bilo koje vreme, na bilo kom mestu pneumatske instalacije. Priključci su od mesinga, zaštićeni od spoljnih atmosferskih uticaja niklovanjem.

  • Radna temperatura: -20°C do +70°C
  • Maksimalni radni pritisak: 15 bara
  • Primena: pneumatske instalacije.
  • Preporučljiva creva: Rilsan PA11, PVC Armirano (za bajonet tip priključka)
MA 11-04-14
MA 11-04-18
MA 11-06-14
MA 11-06-18
MA 11-08-14
MA 11-08-18
MA 11-08-38
MA 11-10-12
MA 11-10-14
MA 11-10-38
MA 11-12-12
MA 12-04-14
MA 12-04-18
MA 12-04-M5
MA 12-04-M6
MA 12-06-12x1.25
MA 12-06-12x1.5
MA 12-06-14
MA 12-06-18
MA 12-06-M5
MA 12-06-M6
MA 12-08-14
MA 12-08-18
MA 12-08-38
MA 12-10-12
MA 12-10-14
MA 12-10-18
MA 12-10-38
MA 12-12-12
MA 12-12-14
MA 12-12-38
MA 14-04-14
MA 14-04-18
MA 14-06-14
MA 14-06-18
MA 14-08-14
MA 14-08-18
MA 14-10-14
MA 14-10-38
MA 16-04-14
MA 16-04-18
MA 16-04-M5
MA 16-04-M6
MA 16-06-12x1.25
MA 16-06-12x1.5
MA 16-06-14
MA 16-06-18
MA 16-06-M5
MA 16-06-M6
MA 16-08-14
MA 16-08-18
MA 16-08-38
MA 16-10-14
MA 16-10-38
MA 16-12-12
MA 16-12-14
MA 16-12-38
MA 18-04-M5
MA 18-06-14
MA 18-06-18
MA 18-06-M5
MA 18-08-14
MA 18-08-18
MA 18-10-14
MA 18-10-38
MA 19-04-14
MA 19-04-18
MA 20-04-14
MA 20-04-18
MA 20-06-14
MA 20-06-18
MA 20-08-14
MA 20-08-18
MA 20-08-38
MA 20-10-14
MA 20-10-38
MA 20-12-12
MA 20-12-38
MA 22-04-M5
MA 22-06-14
MA 22-06-18
MA 22-06-M5
MA 22-08-14
MA 22-08-18
MA 22-10-14
MA 22-10-38
               
MA 24-08-14 MA 25-03-04
MA 25-04-06
MA 25-04-08
MA 25-06-04
MA 25-06-08
MA 25-08-06
MA 25-08-10
MA 26-03-03
MA 26-04-04
MA 26-06-04
MA 26-06-06
MA 26-08-06
MA 26-08-08
MA 26-10-08
MA 26-10-10
MA 26-12-12
MA 26-14-14
MA 27-04-04
MA 27-06-06
MA 27-08-08
MA 27-10-10
MA 28-06-06
MA 28-08-08
MA 28-10-10
MA 28-12-12
MA 28-14-14
MA 29-04-06
MA 29-06-08
MA 29-08-10
MA 29-10-12
MA 29-12-14
MA 30-00-12
MA 30-00-14
MA 30-00-18
MA 30-00-38
MA 30-00-M5
MA 37-04-04
MA 37-06-06
MA 37-08-08