GU serija se sastoji od ženskih spojnica u muških umetaka. Omogućuje brzo i sigurno spajanje i rastavljanje delova pneumatske instalacije bez prekidanja dovoda vazduha.

  • Radna temperatura: -20°C do 70°C
  • Maksimalni radni pritisak: 30 bara
  • Primena: pneumatske instalacije.
 
GU 21-13-06 GU 21-15-06
GU 21-15-08
GU 21-22-06 GU 21-24-06
GU 21-24-08
GU 26-11-00-38  
GU 21-13-06 GU 21-15-06
GU 21-15-08
GU 21-13-06 GU 21-15-06
GU 21-15-08
GU 21-13-06 GU 21-15-06
GU 21-15-08