IMPORTEX je proizvodno—trgovinsko preduzeće sa razgranatom mrežom radnih jedinica — servisa.
Importex distribuira program Manuli Rubber Industries, vodeće multinacionalne kompanije po kvalitetu proizvodnje hidrauličnih creva niskog, srednjeg, visokog i vrlo visokog pritiska.

U svojim radnim jedinicama vršimo proizvodnju i remont creva hidraulike i pneumatike prema uzorku ili nalogu kupca. Pored navedenog, Radne jedinice imaju mogućnost prodaje creva hidraulike, kao i creva pneumatike u metraži. Takođe vrše prodaju hidrauličnih priključaka, pneumatskih priključaka i čaura komadno.

“IMPORTEX” o.d. u svom proizvodno—trgovinskom programu nudi i drugim preduzećima koja se bave srodnom delatnošću:

  • Hidraulična creva,
  • Pneumatska creva,
  • Mašine za konfekcioniranje (pertlovanje) creva,
  • Priključci za hidrauliku,
  • Priključci za pneumatiku,
  • Čaure.

U cilju približavanja kupcima i potrebe za prezentovanjem svog proizvodno—trgovinskog programa, preduzeće je svake godine izlagač na jednom od sajmova: Sajam Tehnike u Beogradu i Poljoprivredni Sajam u Novom Sadu.

Ono sa čime se posebno ponosimo je beskompromisni kvalitet. Celokupni program je zasnovan na ISO standardima.