ŽENSKI PRIKLJUČCI

MUŠKI PRIKLJUČCI

BSP ŽENSKI 60° KONUSNI —BS5200 (žicom ubodena matica)

BSP MUŠKI PARALELNI 60° KONUSNO SEDIŠTE — BS5200

BSP ŽENSKI 60° KONUSNI — BS5200 (pasujuća matica)

BSP MUŠKI RAVNO SEDIŠTE

45° BSP ŽENSKI 60° KONUSNI —BS5200 (žicom ubodena matica)

45° BSP ŽENSKI 60° KONUSNI —BS5200 (pasujuća matica)

90° BSP ŽENSKI 60° KONUSNI — BS5200 (žicom ubodena matica)

90° BSP ŽENSKI 60° KONUSNI — BS5200 (pasujuća matica)

BSP O’RING ŽENSKI 60° KONUSNI - BS5200 (pasujuća matica)

45° BSP O’RING ŽENSKI 60° KONUSNI - BS5200 (žicom ubodena matica)

90° BSP O’RING ŽENSKI IZ JEDNOG KOMADA ss KOLENO 60° KONUSNI — BS5200 (žicom ubodena matica)

90° BSP O’RING ŽENSKI 60° KONUSNI - BS5200 (žicom ubodena matica)

BSP ŽENSKI RAVNO SEDIŠTE (žicom ubodena matica

BSP ŽENSKI RAVNO SEDIŠTE (pasujuća matica)