ŽENSKI PRIKLJUČCI

MUŠKI PRIKLJUČCI

METRIČKI OKO PRIKLJUČAK — DIN 7642

METRIČKI MUŠKI 24° KONUSNO SEDIŠTE L.T. DIN 20066/3861

METRIČKI ŽENSKI UNIVERZALNO SEDIŠTE —DIN 20078/3868 (žicom ubodena matrica)

(pasujuća matica)

METRIČKI MUŠKI 24° KONUSNO SEDIŠTE L.T. DIN 20066/3861

90° METRIČKI ŽENSKI UNIVERZALNO SEDIŠTE—DIN 20078/3868 (žicom ubodena matica)

(pasujuća matica)

45° METRIČKI ŽENSKI UNIVERZALNO SEDIŠTE —DIN 20078/3868 (pasujuća matica)

O’RING METRIČKI ŽENSKI 24° KONUSNI L.T. —DIN 20066/3865 (žicom ubodena matica)

(pasujuća matica)

90° O’RING METRIČKI ŽENSKI 24° KONUSNI L.T.—DIN 20066/3865 (žicom ubodena matica)

(pasujuća matica)

45° O’RING METRIČKI ŽENSKI 24° KONUSNI L.T. —DIN 20066/3865 (žicom ubodena matica), (pasujuća matica)

O’RING METRIČKI ŽENSKI 24° KONUSNI H.T. —DIN 20066/3865 (pasujuća matica)

90° O’RING METRIČKI ŽENSKI 24° KONUSNI H.T. —DIN 20066/3865 (pasujuća matica)

45° O’RING METRIČKI ŽENSKI 24° KONUSNI H.T. —DIN 20066/3865 (pasujuća matica)