• image
  • IMPORTEX je proizvodno—trgovinsko preduzeće sa razgranatom mrežom radnih jedinica — servisa.
Previous Next
header

Dobrodošli!

manuli banerIMPORTEX je proizvodno—trgovinsko preduzeće sa razgranatom mrežom radnih jedinica — servisa.

U ispunjavanju svoje delatnosti bavljenja proizvodnjom u oblasti hidraulike, preduzeće je oslonjeno na Manuli Rubber Industries. Kao plod dugogodišnjeg, uspešnog i korektnog rada, preduzeće je dostiglo status Manuli PREMIER DISTRIBUTOR za tržište Srbije. Kroz svoj višegodišnji rad, preduzeće je razvilo odlične odnose koji se ogledaju u dodeljivanju statusa distributera za tržište u Srbiji sa sledećim kompanijama:

Uniflex Hydraulik GmbH — Nemačka u oblasti mašina i opreme za rad u hidraulici.

Pored navedenih kompanija, IMPORTEX ima otvorene poslovne linije i sa drugim kompanijama, a sve u cilju ispunjavanja zahteva kupaca u oblasti hidraulike i pneumatike.